Regulamin

REGULAMIN IV  EDYCJI WARSZAWSKICH MISTRZOSTW SZKÓŁ ŚREDNICH

I. Organizator:

1. Organizatorem rozgrywek jest Legia Warszawa Sekcja Koszykówki.
2. Z ramienia Organizatora zawodami kieruje Karolina Strzelczyk 


II. Miejsce i termin:

Turnieje IV Edycji planujemy rozpocząć już w listopadzie w wyznaczonych halach sportowych. Zgłoszone szkoły otrzymają terminarz meczów na min. cztery dni przed rozpoczęciem turnieju - wysyłany jest on do nauczycieli wychowania fizycznego lub opiekunów drużyn. Turniej Finałowy zostanie rozegrany w hali przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Jest on zaplanowany na kwiecień 2024.

III. Uczestnictwo:

1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza:
2. Szkoły będą rywalizowały między sobą w grupach, do których trafią w wyniku wcześniejszego losowania  
3. Przed każdym meczem Trener zespołu musi dostarczyć listę grających zawodników
4. Zawodnik może reprezentować tylko i wyłącznie swoją szkołę.
5. Zawodnicy grający w klubach są zobowiązani do przedstawienia licencji przed rozpoczęciem meczu.
6. Drużyna może posiadać maksymalnie 2 (dwóch) czynnie grających zawodników, na poziomie niższym niż 1 Liga.
7. Sprawdzenie tożsamości zawodników może odbywać się tylko przed meczem na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
8. Trenerzy drużyny zobowiązani są 20 minut przed rozpoczęciem meczu podać sekretarzowi listę grających zawodników.
9. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu każdy trener wyznacza pierwsze piątki w protokole meczu.
10. Drużyny zobowiązane są do grania w jednolitych strojach z numerami na koszulkach. W przypadku braku strojów z numerami zespół zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem rozgrywek w celu wypożyczenia strojów . Informacja do organizatora min. 3 dni przed meczem.
11. W przypadku posiadania takich samych strojów przez drużyny grające ze sobą, założenie znaczników dla jednej z drużyn podczas wspólnego meczu będzie rozstrzygnięte rzutem monetą przez sędziego, w której biorą udział kapitanowie wpisani do protokołu meczu.

IV. Zespół:

1. W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 12 zawodników i Trener.
2. Na boisku w czasie meczu może przebywać 5 zawodników z każdej drużyny. Pozostali gracze przebywają w strefie ławki rezerwowej.

V. Przepisy:

1. Mecze rozgrywane będą wg następujących przepisów :
a) Mecz składa się z czterech (4) kwart po osiem (8) minut każda.
b) Przerwy meczu pomiędzy pierwszą i drugą kwartą (pierwsza połowa) oraz trzecią i czwartą kwartą (druga połowa), jak również przed każdą dogrywką, trwają po dwie (2) minuty każda.
c) Przerwa meczu pomiędzy połowami trwa 5 minut.
d) Czas gry zatrzymywany jest w ostatnich 30 sekundach pierwszej połowy oraz w ostatniej minucie drugiej połowy, oraz w trakcie przerw na żądanie.
e) Zawodnik popełniając piąte przewinienie w meczu opuszcza pole gry.
f) Każda przerwa na żądanie trwa jedną (1) minutę.
g) Każdej drużynie przysługuje jedna (1) przerwa na żądanie w trakcie pierwszej połowy meczu i jedna (1) przerwa na żądanie w trakcie drugiej połowy meczu,
h) Niewykorzystane przerwy na żądanie, nie mogą być przenoszone na następną połowę lub dogrywkę.
i) W meczach grupowych oraz o miejsca 5,7 i 9 dogrywka rozgrywana będzie w wymiarze czasowym 2 minut. Jeżeli po upływie wyznaczonego czasu nie otrzymamy rozstrzygającego wyniku, to o rozstrzygnięciu meczu decydują rzuty wolne wykonywane na przemian przez wyznaczonych trzech zawodników. W przypadku braku rozstrzygnięcia drużyny będą wykonywać na przemian po 1 rzucie wolnym przez dowolnych zawodników, aż do skutku.
j) Każdy trener podczas meczu ma do dyspozycji po 2 przerwy na żądanie w pierwszej połowie meczu i po 3 przerwy na żądanie w drugiej połowie meczu.
k) W przypadku remisu w meczu finałowym oraz w meczu o 3 miejsce zarządzona zostanie 5 minutowa dogrywka. Jeżeli nie przyniesie rozstrzygnięcia, kolejne dogrywki będą trwały do skutku , w tym samym wymiarze czasowym.
l) W przypadku dogrywki wynik końcowy spotkania będzie sumą punktów zdobytych w regulaminowym czasie oraz punktów zdobytych w dogrywce.
m) Podczas wystąpienia kontuzji, zawodnikowi któremu zostaje udzielona pomoc medyczna, musi zostać natychmiast zmieniony.
n) Zawodnik który zostaje usunięty przez sędziego z pola gry, musi udać się po opuszczenia boiska do szatni.
o) Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2pkt, za porażkę 1pkt i za mecz oddany walkowerem 0 pkt.

VI. Kwestie dyscyplinarne:

1) Do rozpoczęcia spotkania wymagana jest obecność minimum 5 zawodników i trenera.
2) W przypadku mniejszej ilości zawodników, braku trenera lub gry zawodnika nieuprawnionego, zespół ukarany będzie walkowerem w stosunku 0:20.
3) W sytuacji, gdy zespół w trakcie trwania turnieju zostanie ukarany dwoma walkowerami, następuje usunięcie drużyny z rozgrywek. Będzie to skutkowało anulowaniem wszystkich dotychczasowych wyników uzyskanych przez ten zespół.
4) W sytuacji, gdy zespół w trakcie trwania turnieju posłuży się zawodnikiem nie będącym uczniem danej szkoły, drużyna zostaje usunięta z turnieju i zawieszona na kolejna edycje turnieju, dyrektor placówki jest poinformowany o zaistniałej sytuacji.
5) W sytuacji, gdy zespół zostanie skierowany na kwarantannę , trener drużyny jest zobowiązany do przesłania informacji z sanepidu na adres mailowy organizatora : karolina.strzelczyk@legiakosz.com . Mecz zostaje rozegrany w późniejszym terminie wyznaczonym przez Organizatora turnieju.
6) W sytuacji, gdy drużyna w trakcie trwania turnieju posłuży się większą ilością zawodników czynnie trenujących w klubach lub grających na wyższym poziomie rozgrywek niż przewiduje regulamin, zostaje usunięta z turnieju i zawieszona na kolejne 2 edycje turnieju , a dyrektor placówki jest poinformowany o zaistniałej sytuacji natychmiastowo i proszony jest o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Dodatkowo kluby z których są zawodnicy dostają informację o zaistniałej sytuacji.
7) W przypadku niesportowego zachowania zawodnika (potwierdzonego przez sędziego wpisem do protokołu meczowego) organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia zawodnika na kolejne mecze lub wykluczenie go z dalszego udziału w rozgrywkach.

VII. Nagrody indywidualne:

1) MVP turnieju - najbardziej wartościowy zawodnik, wybrany na podstawie statystyk indywidualnych oraz oceny sędziów i Organizatorów turnieju.
2) Najlepiej punktujący - zostaje nim zawodnik z największą ilością punktów rankingowych zdobytych w turnieju. W przypadku gdy kilku zawodników zakończy rywalizację z taką samą ilością punktów, tytuł zdobywa zawodnik z drużyny, która wyżej uplasowała się w turnieju.
3) Najlepiej blokujący – zostaje nim zawodnik z największa ilością bloków zdobytych podczas turnieju. W przypadku gdy kilku zawodników zakończy rywalizację z taką samą ilością punktów, tytuł zdobywa zawodnik z drużyny, która wyżej uplasowała się w turnieju.
4) Najlepszy rozgrywający – zostaje nim zawodnik z największą ilością asyst i punktów zdobytych podczas turnieju. W przypadku gdy kilku zawodników zakończy rywalizację z taką samą ilością punktów, tytuł zdobywa zawodnik z drużyny, która wyżej uplasowała się w turnieju.
5) Najlepszy trener – zostaje nim nauczyciel najwyżej uplasowanej drużyny
w turnieju.

VIII. Podsumowanie

W kwestiach nie ujętych w regulaminie, spornych i innych decyzję ostateczną podejmować będzie Organizator Legii Warszawa Sekcji Koszykówka zgodnie z duchem gry i zasadami FAIR PLAY.
Klub Legia Warszawa Sekcja Koszykówki nie jest odpowiedzialny za zniszczenia, zgubienia i kradzieże własności sprzętu uczestników. Nie odpowiadają oni także za krzywdy ani kontuzje uczestników


Sponsor strategiczny
Partner główny
Sponsor Strategiczny Projektów Młodzieżowych
Projekt dofinansowany ze środków Fundacji BGK
Partnerzy
Partner Techniczny
Patron turnieju

Adres

ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa

Kontakt

Email: info@legiakosz.com             Telefon: +48 22 318 20 32               

Legia Warszawa Koszykówka